Το Κλουβί με τους Κλέφτες και τους Ψεύτες


"Ο κλέφτης και ο ψεύτης τα πρώτα 40 χρόνια χαίρονται"

Λαϊκή παροιμία του 2014

CONVERSATION