Φωτιά και Τσεκούρι


"Το στραβό το ξύλο η φωτιά το σιάζει"

Λαϊκή παροιμία

CONVERSATION