Θάνατος


"Θανέειν πέπρωται άπασι"

Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ.

CONVERSATION