1 Μαρτίου 2011"Κανένας ήρωας δεν είναι αθάνατος μέχρι να πεθάνει"

W.H. Auden, 1907-1973

CONVERSATION