1821


"Το Έθνος πρέπει να θεωρεί εθνικόν ό,τι είναι Αληθές"


Διονύσιος Σολωμός, 1797-1857

CONVERSATION