Εθνική Ομάδα


"Πολιτισμός, χοντρικά, είναι όλα όσα κάνουμε εμείς και δεν μπορούν να κάνουν οι μαϊμούδες"

Lord Raglan, 1788-1855

CONVERSATION