Αρετή


"Αναφαίρετον όπλον αρετή"


Αντισθένης, 445-360 π.Χ.

CONVERSATION