Μοναξιά


"Η μοναξιά είναι για το πνεύμα ό,τι η δίαιτα για το σώμα"


Φρήντριχ Νίτσε, 1844-1900

CONVERSATION