Το Κάπνισμα Σκοτώνει


"Όλοι προβληματίζονται πώς να σταματήσουμε την τρομοκρατία. Υπάρχει όμως ένας πραγματικά εύκολος τρόπος: να σταματήσουμε να είμαστε μέρος της"

Noam Chomsky, 1928-

CONVERSATION