Το Κουτόχορτο


"Μην είσαι πρόβατο. Οι άνθρωποι μισούν τα πρόβατα. Τα τρώνε"

Margo Kaufman, 1954-2000

CONVERSATION