Ανήφορος


"Ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος"


Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957

CONVERSATION