Όμορφος Κόσμος"Όποιος διατηρεί την ικανότητα να βλέπει την ομορφιά, δεν γερνάει ποτέ"

Franz Kafka, 1883-1924

CONVERSATION