Το Μήνυμα


"Η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει"

Λαϊκή Παροιμία

CONVERSATION