Σκληρός Πυρήνας


"Ο Θεός είναι ένας κύκλος που το κέντρο του είναι παντού και η περιφέρειά του πουθενά"


Εμπεδοκλής, 495-435 π.Χ.

CONVERSATION