Τα Φιλαράκια


"Ο καλός φίλος και η σκιά εμφανίζονται μόνον όταν ο ήλιος λάμπει"


Βενιαμίν Φραγκλίνος, 1706-1790

CONVERSATION