Η Πτώση


"Χωρίς περιπέτεια, ο πολιτισμός είναι σε πλήρη παρακμή"

Alfred North Whitehead, 1861-1947

CONVERSATION