Το Φάντασμα


Αν δεν μπορείς να σώσεις τον κόσμο τότε επιβίωσε μέσα στον δικό σου._

CONVERSATION