Μαύρη Πέτρα


"Μια πέτρα που κυλάει δεν μαζεύει μούχλα"


Publilius Syrus, 1ος μ.Χ αιών

CONVERSATION