Τυραννία


"Οι φασίστες στο μέλλον θα αποκαλούνται αντιφασίστες"


Winston Churchill, 1874-1965

CONVERSATION