Υποκρισία


"Ένας ανθρωπιστής είναι πάντα ένας υποκριτής"


George Orwell, 1903-1950

CONVERSATION