Προπαγάνδα


"Το ψέμα έχει ταχύτητα, αλλά η αλήθεια έχει αντοχή"


Edgar J. Mohn

CONVERSATION