Πλεόνασμα


Μπορείς να κοροϊδέψεις άπειρες φορές τον εαυτό σου, όχι όμως και τον Λαό σου._

CONVERSATION