ΕΔ


"Η πραγματική ζωή αρχίζει εκεί που σταματά η βολεμένη καθημερινότητα"


Μανώλης Δουκίδης

CONVERSATION