Ληστεία


"Ανήρ δίκαιος πλούτον ουκ έχει ποτέ"


Μένανδρος, 4ος αιών π.Χ.

CONVERSATION