Σκότος


"Το πρόσωπο του Κακού είναι πάντα το πρόσωπο της απόλυτης ανάγκης"


William Burroughs, 1914-1997

CONVERSATION