Η Πληρωμή


Δεν χρωστούν οι Έλληνες αλλά οι κλέφτες πολιτικοί και θα έρθει η ώρα που θα πληρώσουν της μετρητοίς._

CONVERSATION