Υπομονή


"Η υπομονή είναι πικρή, αλλά ο καρπός της είναι γλυκός"
Ζαν-Ζακ Ρουσσώ, 1712-1778

CONVERSATION