Πλούτος


"Πλούτος ασθενής άγκυρα"


Πυθαγόρας, 580-490 π.Χ.

CONVERSATION