Ήθος και Αρετή


"Δεν μπορείς να έχεις Ελευθερία σ’ αυτόν τον κόσμο χωρίς αυτό που λέγεται Ηθική Αρετή, και δεν μπορείς να έχεις Ηθική Αρετή χωρίς την υποδούλωση εκείνου του μισού του ανθρώπινου είδους που μισεί αυτό που αποκαλείς Ηθική Αρετή"

William Blake, 1757-1827

CONVERSATION