Έπαρση


"Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μοίρα"


Λαϊκή παροιμία

CONVERSATION