Η Μοίρα


"Η μοίρα οδηγεί εκείνον που την ακολουθεί και σέρνει εκείνον που αντιστέκεται"


Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ.

CONVERSATION