Λαθρομετανάστες


"Το Ελληνικόν, εόν όμαιμόν τε και ομόγλωσσον, και θεών ιδρύματά τε κοινά και θυσίαι ήθεά τε ομότροπα"

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ.

CONVERSATION