Ζωή


Αν μου ζητούσαν να περιγράψω την Ζωή με μία και μόνο λέξη αυτή θα ήταν "ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ"

CONVERSATION