Μίσος


"Αν κρίνουμε την αγάπη από τα αποτελέσματά της, τότε μοιάζει περισσότερο με μίσος παρά με φιλία"

Λα Ροσφουκώ, 1613-1680

CONVERSATION