Το Όπλο


"Το πιο ισχυρό όπλο στον κόσμο είναι η φλεγόμενη ανθρώπινη ψυχή"


Ferdinand Foch, 1851-1929

CONVERSATION