Προπαγάνδα"Όλη η προπαγάνδα είναι ψέματα, ακόμα κι όταν λέει την αλήθεια"

George Orwell, 1903-1950

CONVERSATION