Χάος


"Το χάος γεννάει την τάξη"


Φρήντριχ Νίτσε, 1844-1900

CONVERSATION