Της Ελλάδας τα παιδιά


"Να ζεις με τέτοιο τρόπο, ώστε όταν τα παιδιά σου σκέφτονται για δικαιοσύνη, φροντίδα και ακεραιότητα, να σκέφτονται εσένα"


H. Jackson Brown, Jr., 1940-

CONVERSATION