Γιατροί χωρίς Σύνορα


"Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια"


Λαϊκή παροιμία

CONVERSATION