Ελληνικός Στρατός


"Να μιλάμε ευγενικά, να διαπραγματευόμαστε ήσυχα και να περιμένουμε έτοιμοι και οπλισμένοι"

Θεόδωρος Ρούζβελτ, 1858-1919

CONVERSATION