Το Ψάρι


"Μην ξεχνάς ότι μόνο τα νεκρά ψάρια πάνε με το ρεύμα"


Malcolm Muggeridge, 1903-1990

CONVERSATION