Ιστορία


"Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν"

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ.

(απόδοση: τυχερός αυτός που διδάχτηκε ιστορία)

CONVERSATION