Σιωπή


"Υπάρχουν νύχτες που οι λύκοι είναι σιωπηλοί και μόνο το φεγγάρι ουρλιάζει"

George Carlin, 1936-2008

CONVERSATION