Το Όπλο


"Αναφαίρετον όπλον αρετή"

Αντισθένης, 445-360 π.Χ.

CONVERSATION