Η Τύχη


"Η τύχη είναι γυναίκα και γι’ αυτό ευνοεί τον νέο που την χειρίζεται με τόλμη"

Νικολό Μακιαβέλι, 1469-1527

CONVERSATION