Πυρ και Κίνηση


"Ο άνθρωπος διατηρεί την ισορροπία του, την αυτοκυριαρχία του και τη σιγουριά του, μόνο όσο κινείται προς τα εμπρός"

Maxwell Maltz, 1899-1975

CONVERSATION