Η Πτώση


"Πρώτα πηδάς από το βράχο και μετά βγάζεις φτερά κατεβαίνοντας προς τα κάτω"

Ray Bradbury, 1920-2012

CONVERSATION