Η Αυγή


"Η σκοτεινότερη ώρα είναι πριν την Αυγή"

Thomas Fuller, 1608-1661

CONVERSATION