Η Αμφιβολία


"Αν ο ήλιος και το φεγγάρι κάποτε αμφιβάλουν, θα σβήσουν"
William Blake, 1757-1827

CONVERSATION