Δημοκρατία


"Δημοκρατία είναι η παθολογική πίστη στη συλλογική σοφία της ατομικής άγνοιας"

H.L. Mencken, 1880-1956

CONVERSATION